Det professionella alternativet för säkert och stärkande omhändertagande för personer och/eller organisationer utsatta för hot eller våld. Vi skapar individuella lösningar för varje individs/organisations unika situation. Vi kan olika typer av våld och övergrepp; kollektivt våld, våld i nära relation, traumatiska övergrepp/upplevelser, internetutsatthet, ekonomiska påtryckningar samt även våld som inkluderar konsekvenser för husdjur. 

Vi erbjuder flertalet tjänster; allt från hot- och riskbedömningar och stödsamtal till avancerade säkerhetslösningar i skyddat boende. 

Vi erbjuder även utbildningar och föreläsningar kring ovan nämda områden inklusive mänskliga rättigheter samt kvinnor och barns rätt specifikt. Samtlig personal har lång erfarenhet av omhändertagande av personer utsatta för olika typer av våld.

Ring gärna om ni har frågor - vi har lediga boenden just nu. även för djur.
 

Safe-Care samarbetar med VooV - Veterinärers omtanke om våldsutsatta djur. Läs mer på www.voov.nu - om deras verksamhet. 


 
- maila gärna din förfrågan eller fundering till info@safe-care.se eller ring på 0728342951