Här har vi samlat en del värdefulla länkar som kan vara behjälpliga i arbete kring våld, våldsutsatthet samt en del matnyttigt gällande djur och hur de hanteras i våldsamma relationer. 

Nedan ser ni en länk till den enda EU övergripande studien som publicerats om våld mot kvinnor. Den publicerades 2014 och inkluderar samtliga 28 medlemsstsater. Resultatenvisar att 55 % av alla kvinnor över 15 år i EU någon gång upplevt sexuella trakasserier, 33 % har upplevt fysiskt o/el sexuellt våld och 18 %  har varit utsatta för stalking. Läs vidare och hör av er on ni vill diskutera resultaten med oss. Vi har läst rapporten mycket noggrant. 
 

 Här ligger även en länk till Anna-Karins avhandling i teoretisk psykiatri med inriktning på trauma. Avhandlingen lades upp på Linköpings universitet 2008 och diskuterar svårigheterna med att skilja trauma från svår psykisk sjukdom, och riskerna vid ev feldiagnos.  

En del domar är av större betydelse än andra för oss i detta område. Här har vilagt upp domen om Lotta Rudholm bland annat. Hon dödades av Martin efter att hon sökt hjälp upprepade gånger. KVällen innan hon dödades erbjöds hon skydd av polisen men fick inte ta med sig sin hund. Hon nekade då till erbjudandet. Låt det inte hända igen. Vi har plats för både våldsutsatta och deras husdjur. 

Här finner du även domen mot kulturprofilen, som dömdes, men inte för flera fall av väldtäkt utan för ett kortare fall av sexuellt våld. Läs domarna och hör av er om ni vill diskutera någonting.