Vår vision -
Att var ett föredöme gällande säkerhet och strukturella likväl som individandanpassade lösningar för ett liv i frihet fritt från våld och i respekt mot mänskliga rättigheter. Vi vill skapa långsiktiga och hållbara strukturer. Varje individ likväl som uppdragsgivare ska känna att de kan lita på att vi kommer försvara varje individs rättigheter och skapa förutsättningar för varje individ eller organisations fulla förmåga till ett liv i respekt för mänskliga rättigheter och naturligtvis fritt från hot och våld, detta innehåller även fröhållningssätt för att minska konsekvenser av traumatiska samt hot/vålds erfarenheter.

Vår mission -
Att vara ett säkert alternativ vid behov av skydd och stöd.  Ge varje och envar i behov av skydd en lösning. Vi hjälper personer med erfarenhet av hot/våld och trauma att  leva ett liv fritt från våld och/eller hot i resepkt mot mänskliga rättigheter.

 

EN BEGRÄNSNING BARA----

Många andra säger att deras vision är ett samhälle fritt från våld och i total jämlikhet. Vi tror inte på det. Än. 

Vår vision är att vi blir fler som arbetar professionellt mot våld i samhället.

Tillsammans - För allas rätt till ett liv i frihet - utan hot, våld eller beroende.