Vårt mål är att ge varje individ med erfarenhet av hot, våld eller trauma möjligheten och rätten att leva ett liv i frihet utan våld eller hot. Detta görs med en kombination av traditionella säkerhetslösningar och ett gediget psykosocialt stöd.

Vår målgrupp är varje och envar som under kortare eller längre tid är i behov av skydd från presumtivt våld eller hot.
 

Vi erbjuder individanpassade lösningar
för personer och/eller organisationer utsatta för hot och våld