Vår värdegrund utgår från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Vi utgår från varje människas rätt till ett liv i frihet utan våld och övergrepp. Vi har nolltolerans mot våld och hot i alla dess former och vi tror på varje individs egna förmåga till självläkning och utveckling.  

Vårt arbete präglas av etisk professionalism och respekt för varje människas individuella behov.