Uppföljning

Efter utflytt från skyddat boende har vi kotinuerliga uppföljningar för att se över hot och risk, boendeform samt hälsa. Vi vill gärna följa upp över längre tid för att säkerställa att våra insatser gett resultat. Vi vill också garantera framtida liv i säkerhet och vill därför gärna bli informerade om hotbilden förändras. 

För mer information

Varmt välkommen att kontakta oss på:
info@safe-care.se