Inre/yttre säkerhet

Vi ser skillnad på direkta fysiska hot och hot som mer handlar om inre säkerhet i form av utbildning och medvetenhet om hur man kan skydda sig mot subtila hot. Det kan exempelvis handla om hot som framförs via sociala medier eller genom ekonomisk osäkerhet. Vi bygger organisationens eller individens säkerhet genom att fokusera på centrala delar av dess totala liv. Detta inkluderar säkerhet och omhändertagande gällande; identitet, ekonomi, psykosocial hälsa och grundläggande existentiella behov så som boende.

För mer information

Varmt välkommen att kontakta oss på:
info@safe-care.se