Konsultation & stödsamtal

Vi erbjuder organisationer och myndigheter konsultation i ärenden, exempelvis vid kollektivt våld eller andra säkerhetsrisker.

Eftersom alla personer inte är i behov av skyddat boende erbjuder vi också stödsamtal till externa personer som tillhör vår målgrupp. 

För mer information

Varmt välkommen att kontakta oss på:
info@safe-care.se