människa & djur

Det är inte ovanligt att djur också far illa vid våld i nära relationer. Det finns forskningssamband mellan våld mot människor och våld mot djur.
Läs gärna mer här.

Vi ser till helheten och värnar om såväl människa som djur. Vid behov tar vi emot djur i våra boenden. Vi inkluderar även djur i de säkerhetsbedömningar som görs.

För mer information

Varmt välkommen att kontakta oss på:
info@safe-care.se