Säkerhet

Vi hjälper till med skydd och stöd för personer eller organisationer som är utsatta för hot eller våld, oavsett om det är under en kortare eller längre period.

Vi har kunskap och erfarenhet av hot och riskbedömningar, nätverkskartläggning samt identifiering av risk och skyddsfaktorer. Varje individ eller organisation som vi hjälper får en helhetsbedömning av aktuellt hot samt en plan för ett säkert liv. Vi hanterar hotbild från fysiska personer, organisationer, ekonomiska hot samt hot via internet. Vi gör både en bedömning och uppdatering om aktuellt läge, bedömning av behov av insatser samt en hanlingsplan för skydd och omhändertagande. 

Kortfattat utgår vår modell från följande centrala punkter - säkerhet med flertalet beprövade instrument och metoder för kartläggning och identifiering. Tillsammans med organisationen eller individen sätter vi sedan upp en handlingsplan för att hantera hotet och lösningar för ett säkert liv. Under tiden vi arbetar ser vi även på individen och /eller organisationens förmågor och behov av stärkt skyddsnät i form av säker identitet, säker ekonomi samt säkert livsrum. 

Vi skyddar både personer utsatta för våld i nära relation, kollektivt våld och personer utsatta för påtryckningar under rättsprocesser. 

Vi värnar om varje individ och organisations rätt till yttrandefrihet och personlig säkerhet. 

Inom hela organisationen har vi nolltolerans mot hot och våld. 

Vid intresse

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information
info@safe-care.se