Skyddat boende

Säkra boenden är centrala i vår verksamhet. Vi flyttar personer till ett säkert och omhändertagande boende om behovet finns. Boendet placeras i ett område där individen är trygg och har en chans att leva fritt. Under tiden i boendet  erbjuds flertal insatser så som stödsamtal, förberedelser inför rättsprocess, ansökan om skyddade personuppgifter i de fall det är önskvärt, säker ekonomi, personsäkerhetsutbildningar kring inre och yttre säkerhet, kontakt med advokater etc.

Varje aktuella individ erbjuds kompletta hot- och riskbedömningar, bakgrundskontroller och nätverkskartläggning. Utifrån kartläggning och analys av hot och risk skapas ett specialkomponerat paket med insatser, särskilt utformat utifrån varje individs specifika situation.

för placering

Vänligen kontakta oss på
info@safe-care.se